Meb, Teog'la İlgili En Çok Sorulan 44 Soruya Cevap Verdi
1. Okulların kontenjan tabloları ne zaman, hangi
adresten ilan edilecek?
Yerleştirme yapılacak okulların tercihlere esas
kontenjan tabloları, 29 Haziran 2016 tarihinde http://eokul.meb.gov.tr
adresinden ilan edilecektir.

2. Tercih yapılacak okulların tanıtım bilgileri (yabancı
dil, pansiyon durumu, öğrenim süresi, alan/dal…) nasıl
öğrenilebilir?
Okulların tanıtım bilgilerine 29 Haziran 2016 tarihinde
http://e-okul.meb.gov.tr adresinden ve okulların bağlı
olduğu ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarından
ulaşılabilir.

3. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyurular
nereden takip edilebilir?
Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm duyurulara
http://www.meb.gov.tr ile http://www.odsgm.meb.gov.tr
adreslerinden ulaşılabilir. Ayrıca bu süreçte yapılması
gereken işlemlerle ilgili tüm ortaokul müdürlüklerinden
bilgi edinilebilir.

4. Öğrencilerin yerleştirmeye esas puanları (YEP) ne
zaman, hangi adresten ilan edilecek?
Öğrencilerimizin yerleştirmeye esas puanları,
29 Haziran 2016 tarihinde http://e-okul.meb.gov.tr
adresinde ilan edilecektir.

5. Yetenek sınavında başarılı olan bir öğrenci, herhangi
bir güzel sanatlar lisesi veya spor lisesine kayıt olmak
isterse, bu işlemi hangi tarihe kadar yapabilir?
Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, güzel
sanatlar lisesi veya spor liselerine 22 Temmuz 2016
tarihine kadar kayıt yaptırabilecektir.

6. Güzel sanatlar veya spor liselerine kayıt yaptıran
öğrenciler yerleştirme veya yerleştirmeye esas nakil
işlemleri için tercih yapabilir mi?
Güzel sanatlar veya spor liselerine kayıt yaptıran öğrenciler,
yerleştirme işlemleri ve yerleştirmeye esas nakil işlemleri için
tercih yapabilirler. Ancak, bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda
bir okula yerleştirilmeleri halinde, güzel sanatlar lisesi veya spor
lisesindeki kayıtları iptal olacaktır. Tercihleri doğrultusunda
yerleştirildikleri okula kayıtları otomatik olarak yapılacaktır.

7. Yerleştirme işlemleri için tercihler ne zaman, hangi
adresten yapılacaktır?
Yerleştirme işlemleri için tercihler 15 Temmuz 2016
tarihinden itibaren 25 Temmuz 2016 saat 17:00’ye
kadar http://e-okul.meb.gov.tr adresinden
yapılabilecektir.

8. Yerleştirme işlemleri için evden bireysel olarak tercih yapmak
isteyen öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?
Yerleştirme işlemleri için yapılan tercihler http://eokul.meb.gov.tr
adresinden bireysel olarak yapılabilecektir.
Tercih yapabilmek için, açılan tercih işlemleri ekranındaki
«TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» butonu seçilecektir. Tercihler
mutlaka herhangi bir okul müdürlüğüne gidilerek elektronik
ortamda onaylatılacaktır. Onaylanan tercih formunun iki nüsha
çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından
imzalanacak; bir nüshası okulda saklanacak ve diğer nüshası
veliye verilecektir.

9.Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılmaması
durumunda, öğrencinin tercih başvurusu kabul edilir
mi?
Tercihler mutlaka herhangi bir ortaokul müdürlüğü
tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.
Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi
tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih
yapmamış sayılacaktır.

10. Tercih işlemlerini bireysel olarak yapamayan öğrenciler nasıl
bir yol izleyecek?
Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan “Yerleştirme Tercih
Ön Çalışma Formu – Ek 1” doldurulup veli tarafından imzalanacak
ve herhangi bir ortaokul müdürlüğüne teslim edilecektir. Okul
müdürlüğü tercih işlemlerini bu forma bağlı kalarak veli adına
yapacaktır. Okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda
onaylanan tercih formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul
müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak; bir nüshası
okulda saklanacak ve diğer nüshası veliye verilecektir.

11.Tercihlerle ilgili herhangi bir düzeltme veya
değişiklik yapılmak istenirse ne zaman yapılabilir?
Tercihlerde herhangi bir düzeltme veya değişiklik
yapılmak istenirse, okul müdürlükleri tarafından
yapılacak olan elektronik onaylama işleminden önce
yapılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra
herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır. Onaylama
işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemleri
tamamlanmış olacaktır.

12. Yurt dışından sınava giren öğrenciler tercih başvurularını
nasıl yapacak?
Yurt dışından sınava giren öğrencilerden e-okul sistemine kayıtlı
olanlar http://e-okul.meb.gov.tr adresinden tercih yaparak
ortaokul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Tercihlerini
okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar ise Tercih ve
Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt
Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu (Ek-2)’nu doldurup APS
veya dengi hızlı posta hizmeti ile 25 Temmuz 2016 mesai
bitimine kadar Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine
gönderecektir. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci
velisi sorumlu olacaktır.

13.Açık öğretim ortaokulu öğrencileri tercih
başvurularını nasıl yapacak?
Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, Tercih ve
Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan Açık Öğretim
Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma
Formu (Ek-2)’nu doldurup APS veya dengi hızlı posta
hizmeti ile 25 Temmuz 2016 mesai bitimine kadar
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA
adresine gönderecektir. Postada meydana gelecek
gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

14. Yerleştirme işlemleri için yapılan tercihlerde en
fazla kaç okul tercih edilebilir?
Öğrenciler yerleştirme işlemleri için en fazla 25 okul
tercihinde bulunabilecektir.

15.Tercih listesi oluşturulurken nelere dikkat
edilmelidir?
Tercih listesi oluşturulurken okulların tercih kodları,
öğrencinin yüzdelik dilimi, okulların kontenjan
tablolarında ifade edilen yüzdelik dilimi, yerleştirmeye
esas puanı dikkate alınmalıdır ve özellikle okulların
kontenjan durumları ve tanıtım bilgileri incelenmelidir.

16.Tercih başvurularının başladığı 15 Temmuz 2016
tarihinden önce özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler
yerleştirme işlemleri için tercih yapabilir mi?
30 Haziran - 14 Temmuz 2016 tarihleri arasında özel
okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, tercihte
bulunamayacaktır. Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere
tercih ekranı açılmayacaktır. Bu öğrenciler okul
değiştirmek isterlerse bu işlem yerleştirmeye esas nakil
döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün
olabilecektir.

17. Tercih başvuruları başladıktan sonra özel okullara kayıt
yaptırmaya karar veren öğrenciler ne yapmalıdır?
Tercih işlemleri için http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden
giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK
İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH
YAPMAYACAĞIM» butonları görülecektir. Özel okullara kayıt
yaptırmaya karar veren öğrenciler, «ÖZEL OKULA KAYIT
YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu
işaretleyecektir. Bu öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak
ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

18. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH
YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği halde 9 Eylül 2016
tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan
öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM»
butonunu işaretlediği halde 9 Eylül 2016 tarihine kadar herhangi
bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin kaydı, bu tarihten
itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.

19.Yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve tercihte bulunan
tüm öğrencilerin yerleştirme işlemleri;
• tercihleri doğrultusunda,
• okul kontenjanlarına göre,
• yerleştirmeye esas puan üstünlüğü dikkate alınarak
yapılacaktır.

20. Yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi adresten
ilan edilecek?
Yerleştirme sonuçları 8 Ağustos 2016 tarihinde
http://www.meb.gov.tr ve http://e-okul.meb.gov.tr
adreslerinde ilan edilecektir.

21.Yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecektir?
Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve
http://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden öğrencilerin
T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla
sorgulanabilecek, ayrıca sonuç belgesi
gönderilmeyecektir. Yerleştirme sonuçları isteyen
velilere kısa mesaj ile bildirilebilecektir.

22. Öğrenciler yerleştirildikleri okula nasıl kayıt
yaptıracaktır?
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim
görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup
kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler
16 Eylül 2016 mesai saati bitimine kadar Açık
Ortaöğretim Kurumları İrtibat Bürolarına müracaat edip
okul türünü seçerek kesin kayıtları yaptırmaları
gerekmektedir.

23. Tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri
nasıl yapılacaktır?
Tercih yapmayan öğrenciler, açık öğretim kurumlarına
yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilerin yerleştirme işlemleri tercih ve yerleştirme
kılavuzundaki 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre
gerçekleştirilecektir.

24. Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin
yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim
kurumlarına yerleştirilecektir. Bu öğrenciler istemeleri
halinde 05-08 Eylül 2016 tarihleri arasında il/ilçe
öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, il/ilçe
sınırları içerisinde nakil tercih başvurusunda
bulunabileceklerdir.
Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme
işlemleri tercih ve yerleştirme kılavuzundaki 1.7, 1.8 ve
1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

25. Yerleştirme sonuçlarına göre okulların boş kalan
kontenjanları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?
Okulların boş kalan kontenjanları, 08 Ağustos 2016
tarihinde http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden
ilan edilecektir.

26. Hangi ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirilecektir?
• Fen Liselerine,
• Sosyal Bilimler Liselerine,
• Anadolu Liselerine,
• Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine,
• Çok Programlı Anadolu Liselerine,
• Anadolu İmam‐Hatip Liselerine,
• Açık Öğretim Kurumlarına,
• Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel
okullara
öğrenci yerleştirilecektir.

27. Tercih işlemlerinde öğrencilerin taşıması gereken
genel başvuru şartları nelerdir?
• 2015–2016 öğretim yılında ortaokul ile imam hatip
ortaokulu 8’inci sınıfı başarıyla tamamlamış olmak,
• Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını
taşımak,
• Yerleştirmeye esas puana (YEP) sahip olmak.

28. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için kimler tercih
yapabilecek?
Kayıtlı bulundukları okuldan başka bir okula geçmek
isteyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil işlemleri
için tercih yapabilir.

29. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih
başvuruları ne zaman yapılacaktır?
Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları,
• 09-15 Ağustos 2016,
• 19-23 Ağustos 2016,
• 26-31 Ağustos 2016
tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

30. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih
başvuruları nasıl yapılacaktır?
Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir
ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir. Okul
müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylanan
tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısı alınacak, bunlar
veliye imzalatıldıktan sonra bir nüshası okulda
saklanacak, diğer nüsha veliye verilecektir.

31. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için yapılan
tercihlerde öğrenciler kaç okul tercih edebilir?
Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurularının her
birinde üçer okul tercihi yapabilecek ve tercihlerde boş
kontenjan şartı olmayacaktır.

32. Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin üçünde de
tercih yapmak zorunlu mudur?
Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin her birinde, isteyen
öğrencilerin tercih başvurunda bulunması esastır. Ayrıca ilk
yerleştirmeye esas nakil tercih başvuru döneminde yapılan okul
tercihlerinin sonraki iki yerleştirmeye esas nakil tercih başvuru
döneminde de geçerli olması başvurulan okul müdürlüğünden
talep edilebilir. Talebin olmaması halinde her bir yerleştirmeye
esas nakil başvuru döneminde yeniden tercih yapılacaktır.

33. Yurt dışındaki öğrenciler veya açık öğretim ortaokulundan
mezun öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularını
nasıl yapacaktır?
Yurt dışındaki öğrenciler ve açık öğretim ortaokulundan mezun
öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî
internet sitesinde açılacak olan “Açık öğretim ortaokulu ve yurt
dışı yerleştirmeye esas nakil başvuru ekranı” aracılığıyla
yapacaktır. Başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü‐06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine
gönderilecektir.

34. Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinde, yerleştirme
işlemleri nasıl yapılacaktır?
Yerleştirme işlemleri yerleştirme takvimi
doğrultusunda, yerleştirmeye esas puan (YEP)
üstünlüğüne göre, boş kontenjanlara merkezî olarak
yapılacaktır.

35. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ne zaman, hangi
adresten ilan edilecek?
Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları,
• 19 Ağustos 2016
• 26 Ağustos 2016
• 05 Eylül 2016
tarihlerinde http://e-okul.meb.gov.tr adresinde ilan
edilecektir.

36. Millî eğitim müdürlüklerinde kurulan İl/İlçe
Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına hangi
öğrenciler tercih başvurusu yapabilecektir?
Sadece açık öğretim kurumlarına yerleştirilen
öğrenciler, istemeleri halinde milli eğitim
müdürlüklerinde kurulan İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve
Nakil Komisyonlarına tercih başvurusu yapabilecek ve
komisyonlar tarafından il/ilçe sınırları içindeki okullarda
boş kalan kontenjanlara yerleştirilecektir.

37. İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
hangi tarihlerde tercih başvurusu alacaktır?
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları,
05-08 Eylül 2016 tarihlerinde tercih başvurusu alacaktır.

38. İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına
yapılan tercih başvurularında öğrenciler kaç okul
tercih edebilir?
Öğrenciler bu başvuruda il/ilçe sınırları içinde yer alan
3 (üç) okul tercih edebilecektir.

39. İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına
yapılan tercih başvurularına göre yerleştirme
işlemlerini nasıl yapılacaktır?
Yerleştirme işlemleri İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil
Komisyonları tarafından, nakil mevzuatına göre, il/ilçe
sınırları içinde, yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne
göre yapılacaktır.

40. İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ne zaman,
hangi adresten ilan edilecek?
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
tarafından yapılan yerleştirme sonuçları, 09 Eylül 2016
tarihinde http://e-okul.meb.gov.tr adresinde ilan
edilecektir.

41. Mecburi ilköğretim programını tamamlayan ve tercih
yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel
eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda
kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirme
işlemleri nasıl yapılacaktır?
Bu öğrenciler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu
kararı ile engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate
alınarak anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve
teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki
ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi
geçmeyecek şekilde, şubelere dengeli bir şekilde
yerleştirilebilecektir.

42. Mecburi ilköğretim programını tamamlayan ve tercih
yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, özel
eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda
kaynaştırma yoluyla eğitime devam edemeyecek öğrencilerin
yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Bu öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim
okullarına/ kurumlarına yerleştirilmesi/nakilleri ile ilgili iş ve
işlemler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği
ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılacaktır.
Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/
kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

43. Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler
nasıl belirlenecektir?
Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Millî
Eğitim Bakanlığı tarafından, puan üstünlüğü esasına
göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları
dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden
öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık
gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik
dilimden karşılayabileceklerdir.

44. Yerleştirmeye esas puanları eşit olan iki öğrencinin aynı
okulu tercih etmesi durumunda, bir öğrenci yerleştirilecekse
öncelik hakkı hangi öğrencinindir?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde,
ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, eşitliğin devam etmesi
hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı
puanı üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği,
yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık
yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise
öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği
dikkate alınır.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.