MEM'de Yine Torpil Skandalı!
İL MEM'LER ARASINDA AYNI KONUDA BİLE UYGULAMA BİRLİĞİ BULUNMAMAKTADIR

"MEB'in ana sorunu iller arasında uygulama birliğinin olmamasıdır 2" başlıklı, Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının Açıklanması Özelinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Değerlendirilmesi konulu analiz haberimizde özetle; "2017 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını; T.C. nolu giriş ile açıklayan 24 il, T.C. nolu giriş ile sonuçları açıkladıktan sonra il içi yer değiştirmede Max. ve Min. puanları açıklayan 4 il, Puanların yer aldığı toplu liste ile açıklayan 56 il, İhtiyaç listesi açıklayan 75 il, açıklamayan 5 il, Taslak liste açıklayan 21 il, açıklamayan 59 il, Rehber öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerinde norm kadro yönetmeliğinin 21. maddesi 4. fıkrasını uygulayan 6 il, uygulamayan 74 il, Sonuçları yer değiştirme şeklinde açıklayan 70 il, sıra ataması şeklinde açıklayan 10 il, Tüm işlemleri şeffaf bir şekilde usulüne uygun olarak yapan 3 il, (Aydın, Bursa ve Osmaniye) bulunmaktadır."açıklamasında bulunmuş,

BAZI İl MEM'LER, DEMOKRATİK VE ŞEFFAF YÖNETİMİN GEREĞİ OLAN EŞİTLİK, TARAFSIZLIK VE AÇIKLIK İLKESİNE GÖRE HAREKET ETMEMEKTEDİR

"2017 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının internet sitesinden duyurulması gerekmektedir. Bu duyuru şekli puanların yer aldığı toplu liste ile açıklama işlemidir. Bu işlem yanlış anlaşılmaların, şaibelerin ve dedikoduların önüne geçecektir.

"Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi gereği il içi yer değiştirmelerde kişilerin tercihlerine atanan diğer kişilerin kaç puanla atandıklarını bilmesi gerekmekte, bu nedenle de 2017 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının toplu liste şeklinde açıklanması bir zorunluluk haline gelmektedir. T.C. Nolu giriş ile yapılan açıklamalar puanların görünmemesi için yapıldığı algısını doğurmaktadır."

GÖK KUBBE ALTINDA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ, GİZLİ KALSA BİLE BUNA ŞAHİT OLAN YARATICI VARDIR

Dedikten sonra "Ancak, unutmayalım ki, gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmaz. Eğer İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlerin hakkına girecek şekilde Yönetici adaylarının puan sıralamasında veya il içi yer değiştirmelerinde bir işlem yapmış ise bunu gören bir göz yok ise de buna şahit olan yaratıcı vardır." demiştik.

Bu açıklamalarımızdaki ihtiyaç listelerinin ve sonuçların açıklanmaması suretiyle şaibelerin ve dedikoduların ortaya çıkacağını vurgulamıştık ki;

VARAN 1- ANTALYA MEM, 3 YILINI DOLDURMAYAN REHEBR ÖĞRETMENİ BOŞ NORMU OLMAYAN OKULA ATAMIŞTIR

2017 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandıktan sonra kamuoyunda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından; 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan bir Rehber Öğretmenin tercihte bulunduğu ve tercihte bulunduğu okulda/kurumda boş norm kadro olmadığı halde bu okula atanmasının yapıldığı ve bu Rehber Öğretmenin de boşalttığı kurumada başka bir Rehber Öğretmenin yer değiştirmesinin yapıldığına dair iddialar yer almıştır.

Antalya İl MiLli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20.06.2017 tarihinde yayımlanan "Kamuoyuna Açıklama" başlıklı yukarıdaki iddialara cevap veren duyurusunda "Habere konu edilen atama işlemi sistem kaynaklı onay hatasından meydana gelmiştir. İlgili öğretmenin ataması 19/06/2017 tarihinde iptal edilmiş, diğerlerinin de düzeltme ve iptal işlemleri onaya arz edilmiştir. Bunun dışındaki haber ve yorumlar gerçeği ifade etmemektedir." ifadelerine yer verilmiş olup bu açıklamayla Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu öğretmenin 3 yılını doldurmadığını itiraf etmektedir.

Bu konuyu detaylı bir şekilde "Antalya MEM, sistem hatası diyerek Milli Eğitim Bakanlığını suçlamaktadır" başlıklı haberimizde belgeleriyle ortaya koymuş ve bir öğretmenin il içi yer değiştirmelere başvurabilmesi için gerekli şartları ortaya koymuştuk.

VARAN 2- BU SEFER ANTALYA MEM'İN BOŞ NORMU OLMAYAN OKULA, ATAMA LİSTESİNDE YER ALMAYAN SINIF ÖĞRETMENİ ATADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kamuoyunda oluşan duyarlılık sonucu sitemize iletilen belgelere ve bilgilere göre 2017 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme işlemlerinde bu defa Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü boş normu olmayan bir okula atama listesinde ilan edilmeyen bir Sınıf Öğretmeni atamıştır.

Öncelikle Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerinde okul ve kurumların branş bazında öğretmen ihtiyaç listesini yayınlamamıştır.

2017 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde branşlar bazında ihtiyaç bulunan okul/kurumların listesini yayınlayan iller bulunduğu gibi yayınlamayan iller bulunmaktadır. Yayınlamayan illerde ihtiyaç bulunan okul bilgileri dedikodu aracılığıyla yayılmakta yada hatırlı kişilere bu bilgiler verilmektedir.

Branşlar bazında ihtiyaç bulunan okul/kurumların listesi yayınlanmayınca sen iste hallederiz işi vuku buluyor. Tek kişi istiyor ve kişi atanıyor. İtiraz zeden yok, takip eden yok. Boş Normu olmayan okula atama yapılınca da o okuldaki hizmet puanı düşük gariban öğretmen norm fazlası oluyor.

Şimdi gelelim "gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmaz, gizli kalsa bile buna şahit olan yaratıcı vardır." ilkesinden hareketle olaya konu olan evrakları incelediğimizde;

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı il içi isteğe bağlı atama sonuçları güncellenen taslak listesinin (rehberlik atamaları hariç) Listesin de yer almayan bir sınıf öğretmeni Antalya/Muratpaşa/Konuksever İlkokuluna atanmıştır. Öğretmenin tercihte bulunulup bulunmadığı il içi yer değiştirme şartlarına sahip olup olmadığı tarafımızca bilinmemektedir. Okulda Sınıf Öğretmenliği alanında da zaten boş norm bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu öğretmenin Sınıf Öğretmenliği alanında boş normu olmayan Antalya/Muratpaşa/Konuksever İlkokuluna atanması mümkün değildir.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde branşlar bazında ihtiyaç bulunan okul/kurumların listesini yayınlamamasına karşılık 06.01.2017 tarihinde "Antalya İli Norm Kadro Fazlası (2016/Aralık) Öğretmenlerin Ataması" duyurusunda Ekim 2016 norm kadro belirleme iş ve işlemlerinde ortaya çıkan branşlar bazında ihtiyaç bulunan okul/kurumların listesini yayınlamıştır.

Bu listeden Antalya/Muratpaşa/Konuksever İlkokulunda Sınıf Öğretmenliği alanında boş norm olup olmadığına baktığımızda Sınıf Öğretmenliği alanında boş norm olmadığı görülmektedir.

PEKİ, BU ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA BOŞ NORMU OLMAYAN ANTALYA/MURATPAŞA/KONUKSEVER İLKOKULUNA NASIL ATANMIŞTIR?

Sitemize iletilen Antalya/Muratpaşa/Konuksever İlkokulu Kontenjan Modülü Kurum Ekranındaki bilgilere göre;

1- Konuksever İlkokulu Sınıf Öğretmeni branşında okulda 28 öğretmenin görev yaptığı görülmektedir.

2- Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı il içi isteğe bağlı atama sonuçları güncellenen taslak listesinin (rehberlik atamaları hariç) Listesin de yer almayan söz konusu Sınıf Öğretmeninin okula isteğe bağlı yer değiştirme(il içi)kapsamında atandığı görülmektedir.

3- Konuksever İlkokulunda Sınıf Öğretmenliği alanında boş norm olmadığı görülmektedir.

Antalya/Muratpaşa/Konuksever İlkokulu Kontenjan Modülü Kurum Ekranındaki bilgilere göre okulun sınıf öğretmeni normu 28'dir. Okulda 28 sınıf öğretmeni görev yapmaktadır. Söz konu öğretmen okula atanınca okulun sınıf öğretmeni normu bir fazlalık şekilde görülmektedir. Önümüzdeki dönem norm kadro belirleme işlemlerinde hizmet puanı düşük olan bir öğretmen norm fazlası gözükecektir.

VARAN 2- BU SEFER ANTALYA MEM'İN BOŞ NORMU OLMAYAN OKULA, ATAMA LİSTESİNDE YER ALMAYAN SINIF ÖĞRETMENİ ATADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu olayda ataması yapılan öğretmen normu olmayan okulu tercih edebilir. Çünkü o okuldan bir başka Sınıf Öğretmeninin il içi yer değiştirmesi halinde onun yerine atanacağını düşünmüş de olabilir. Biz bu öğretmenin il içi yer değiştirme şartlarına sahip olup olmadığını bilemediğimizden bir sorumlulukla karşı karşıya bırakamayız.

Fakat Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Nasıl olsa o okuldan biri emekli olacak yada il dışına gidecek, nasıl olsa norm sorunu da yaşanmayacak." diyerek bu öğretmenimizi oraya atamış olabilir. Bu durumda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde sihirli bir elin devreye girdiği ortaya çıkacaktır. Çünkü bu öğretmenin Sınıf Öğretmenliği alanında boş normu olmayan Antalya/Muratpaşa/Konuksever İlkokuluna atanması mümkün değildir.

Öğretmenlerin 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun 9. maddesindeki; "9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır." açıklamalarına göre görevi kötüye kullanma suçundan yapılacak idari soruşturma sonucunda il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk skandal için yaptığı açıklamada "sistem kaynaklı onay hatası" diyerek Milli Eğitim Bakanlığını sorumlu tutmuştu, bu atamada ise nasıl bir açıklama yapacağını merakla bekliyoruz. Tabi ki, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir soruşturma başlatmasını, Valilik Makamının başlatılacak soruşturmanın selameti açısından sorumluları açığa almasını beklemiyoruz, beklediğimiz Milli Eğitim Bakanlığının Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında gerekli idari ve adli işlemleri başlatmasıdır.

Ahmet KANDEMİR/memurlar.net
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 12 ay önce

Zaten sozlesmeli ogretmenlik mulakatinda Antalya'nin herkese verdigi fazla puanlar dikkat cekiyor.düşük puanlar bir anda yükselmiş.Antalya'da neler oluyor?

Avatar
KARAALİ 12 ay önce

Rize mem de TC KILIK NO ile giriş yapılan Rista adını verdikleri sistem ile tüm atamaları yapıyor. kim nereye kaç puan ile atandı hiç biri belli değil, liste yayınlanmıyor.

Misafir Avatar
KARAALİ 12 ay önce @KARAALİ

RİZE MEM sonuçları liste halinde açıklamıştır. teşekkürler

Beğenmedim! (0)
Avatar
istanbul 12 ay önce

istanbul bahçelievler dedekorkut lisesi norm 1 başvuruda var.gerçekten de açık var.ama atama sonuç kısmında yok.her halde torpilli birini bekliyorlarrrrrr.yazıkkkkkkkkkkkk.