Torpilli Öğretmen Atamasının Ayrıntıları...

Antalya MEM, sistem hatası diyerek Milli Eğitim Bakanlığını suçlamaktadır

İL MEM'LER ARASINDA AYNI KONUDA BİLE UYGULAMA BİRLİĞİ BULUNMAMAKTADIR

"MEB'in ana sorunu iller arasında uygulama birliğinin olmamasıdır 2"başlıklı, Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının Açıklanması Özelinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Değerlendirilmesi konulu analiz haberimizde özetle; "2017 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını; T.C. nolu giriş ile açıklayan 24 il, T.C. nolu giriş ile sonuçları açıkladıktan sonra il içi yer değiştirmede Max. ve Min. puanları açıklayan 4 il, Puanların yer aldığı toplu liste ile açıklayan 56 il, İhtiyaç listesi açıklayan 75 il, açıklamayan 5 il, Taslak liste açıklayan 21 il, açıklamayan 59 il, Rehber öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerinde norm kadro yönetmeliğinin 21. maddesi 4. fıkrasını uygulayan 6 il, uygulamayan 74 il, Sonuçları yer değiştirme şeklinde açıklayan 70 il, sıra ataması şeklinde açıklayan 10 il, Tüm işlemleri şeffaf bir şekilde usulüne uygun olarak yapan 3 il, (Aydın, Bursa ve Osmaniye) bulunmaktadır."açıklamasında bulunmuş,

BAZI İl MEM'LER, DEMOKRATİK VE ŞEFFAF YÖNETİMİN GEREĞİ OLAN EŞİTLİK, TARAFSIZLIK VE AÇIKLIK İLKESİNE GÖRE HAREKET ETMEMEKTEDİR

"2017 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının internet sitesinden duyurulması gerekmektedir. Bu duyuru şekli puanların yer aldığı toplu liste ile açıklama işlemidir. Bu işlem yanlış anlaşılmaların, şaibelerin ve dedikoduların önüne geçecektir.

"Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi gereği il içi yer değiştirmelerde kişilerin tercihlerine atanan diğer kişilerin kaç puanla atandıklarını bilmesi gerekmekte, bu nedenle de 2017 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarının toplu liste şeklinde açıklanması bir zorunluluk haline gelmektedir. T.C. Nolu giriş ile yapılan açıklamalar puanların görünmemesi için yapıldığı algısını doğurmaktadır."

GÖK KUBBE ALTINDA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ, GİZLİ KALSA BİLE BUNA ŞAHİT OLAN YARATICI VARDIR

Dedikten sonra "Ancak, unutmayalım ki, gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmaz. Eğer İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlerin hakkına girecek şekilde Yönetici adaylarının puan sıralamasında veya il içi yer değiştirmelerinde bir işlem yapmış ise bunu gören bir göz yok ise de buna şahit olan yaratıcı vardır." demiştik.

Bu açıklamalarımızdaki ihtiyaç listelerinin ve sonuçların açıklanmaması suretiyle şaibelerin ve dedikoduların ortaya çıkacağını vurgulamıştık ki;

ANTALYA MEM, 3 YILINI DOLDURMAYAN ÖĞRETMENİ BOŞ NORMU OLMAYAN OKULA ATAMIŞTIR

2017 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandıktan sonra kamuoyunda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından; 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan bir Rehber Öğretmenin tercihte bulunduğu ve tercihte bulunduğu okulda/kurumda boş norm kadro olmadığı halde bu okula atanmasının yapıldığı ve bu Rehber Öğretmenin de boşalttığı kurumada başka bir Rehber Öğretmenin yer değiştirmesinin yapıldığına dair iddialar yer almıştır.

ANTALYA MEM, SİSTEM KAYNAKLI ONAY HATASI DİYEREK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINI SUÇLAMAKTADIR

Şimdi gelelim "gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmaz, gizli kalsa bile buna şahit olan yaratıcı vardır." ilkesinden hareketle Antalya İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından 20.06.2017 tarihinde yayımlanan "Kamuoyuna Açıklama" başlıklı yukarıdaki iddialara cevap veren duyurusunu inceleyelim.

Söz konusu açıklamada Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından; "Habere konu edilen atama işlemi sistem kaynaklı onay hatasından meydana gelmiştir. İlgili öğretmenin ataması 19/06/2017 tarihinde iptal edilmiş, diğerlerinin de düzeltme ve iptal işlemleri onaya arz edilmiştir. Bunun dışındaki haber ve yorumlar gerçeği ifade etmemektedir." ifadelerine yer verilmiş olup bu açıklamayla Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu öğretmenin 3 yılını doldurmadığını itiraf etmektedir.

Bu ifadelerdeki "Habere konu edilen atama işlemi sistem kaynaklı onay hatasından meydana gelmiştir." Açıklaması ile Antalya İl Mili Eğitim Müdürlüğü "sistem kaynaklı onay hatası" açıklaması ile Milli Eğitim Bakanlığını suçlamaktadır.

HALBUKİ BAŞVURU İŞLEMLERİNDE SİSTEM HATA YAPMAZ

Bu ifadelerdeki "Habere konu edilen atama işlemi sistem kaynaklı onay hatasından meydana gelmiştir."açıklamasını incelersek Milli Eğitim Bakanlığı İl İçi Yer Değiştirme MEBBİS Başvuru Ekranı açılarak başvurular yapıldığında öğretmen eğer 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlamamışsa sistem "Bulunduğunuz okul/kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamadığınızdan başvuru yapamazsınız. uyarısı vermekte ve başvuruyu red etmektedir.

Çünkü bir öğretmenin il içi yer değiştirmelere başvurabilmesi için;

1- 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler"başlıklı 52. maddesi 1. fıkrasındaki ; "(1) Öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Üç yıllık çalışma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen veya ikinci görev kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır." hükümlerine göre bir öğretmenin il içi yer değiştirebilmesi için 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlaması gerekiyor.

Bu durum Öğretmenlerin 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun 1. maddesindeki; "İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere; 1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir." açıklamalarında da değinilmiştir.

2- 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayısının değiştirilemeyeceği" başlıklı, 27. maddesindeki, "(1) Norm kadro belirlenmesine esas kriterlere göre yapılacak değişiklikler dışında olmak üzere, eğitim kurumlarının bu Yönetmeliğe göre belirlenmiş olan norm kadro sayıları değiştirilemez." hükümlerine istinaden bir öğretmenin il içi yer değiştirebilmesi için branşlara göre tercihte bulunduğu okulda/kurumda boş norm kadro olması gerekiyor.

Olaya konu olan evrakları incelediğimizde;

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Güncel Rehberlik Atama Sonuçları Taslak Listesinin 11. sırasında ilan edilen il içi yer değiştirme işlemindeki öğretmenin; Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesi 1. fıkrasındaki; il içi yer değiştirme şartı olan 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini doldurup doldurmadığını bilemeyiz çünkü elimizde öğretmenin hizmet belgesi bulunmamaktadır.

ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, SÖZ KONUSU ÖĞRETMENİN 3 YILINI DOLDURMADIĞINI İTİRAF ETMEKTEDİR

Fakat Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 20.06.2017 tarihli "Kamuoyuna Açıklama" başlıklı duyurusundaki; "İlgili öğretmenin ataması 19/06/2017 tarihinde iptal edilmiş, diğerlerinin de düzeltme ve iptal işlemleri onaya arz edilmiştir." açıklamasından anlaşılmaktadır ki; söz konusu 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Güncel Rehberlik Atama Sonuçları Taslak Listesinin 11. sırasında ilan edilen il içi yer değiştirme işlemindeki öğretmen üç yıllık çalışma süresini doldurmadığından bu okula ataması iptal edilmiştir. Eğer bu öğretmen 3 yılını doldurmuş olsaydı düzeltme yapılacak açıklaması yapılması gerekirdi. Dolayısıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu öğretmenin 3 yılını doldurmadığını itiraf etmektedir.

Ayrıca 2017 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde branşlar bazında ihtiyaç bulunan okul/kurumların listesini yayınlamamasına karşılık 06.01.2017 tarihinde "Antalya İli Norm Kadro Fazlası (2016/Aralık) Öğretmenlerin Ataması" duyurusunda Ekim 2016 norm kadro belirleme iş ve işlemlerinde ortaya çıkan branşlar bazında ihtiyaç bulunan okul/kurumların listesini yayınlamıştır.

Bu listeden 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Güncel Rehberlik Atama Sonuçları Taslak Listesinin 11. sırasında ilan edilen il içi yer değiştirme işlemindeki öğretmenin atandığı okul olan "Kepez - Hüseyin Ak Ortaokulu"nda Rehber Öğretmen alanında boş norm olup olmadığına baktığımızda Rehber Öğretmen alanında boş norm olmadığı görülmektedir.

Ayrıca 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Güncel Rehberlik Atama Sonuçları Taslak Listesinin 11. sırasında ilan edilen il içi yer değiştirme işlemindeki öğretmenin "Kepez - Hüseyin Ak Ortaokulu"na 13.06.2017 tarih ve 5218 sayılı kararname ile atanmasıyla bu öğretmenin yerine ise 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Güncel Rehberlik Atama Sonuçları Taslak Listesinin 15. sırasında ilan edilen il içi yer değiştirme işlemindeki öğretmenin "Muratpaşa - Muratpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi"ne atandığı görülmektedir.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20.06.2017 tarihinde "Kamuoyuna Açıklama" başlıklı duyurusundaki; "İlgili öğretmenin ataması 19/06/2017 tarihinde iptal edilmiş, diğerlerinin de düzeltme ve iptal işlemleri onaya arz edilmiştir." açıklamasından anlaşılmaktadır ki; 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Güncel Rehberlik Atama Sonuçları Taslak Listesinin 15. sırasında ilan edilen il içi yer değiştirme işlemindeki öğretmeninde atamasının düzeltilerek diğer tercihlerine atanacağı ve bu durumdan da diğer öğretmenlerinde etkileneceği anlaşılmaktadır.

Öncelikle Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017 yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerinde okul ve kurumların branş bazında öğretmen ihtiyaç listesini yayınlamamıştır. Yani öğretmenler hangi okul/kurumda boş norm kadro bulunduğunu bilmeden kör tercih yapmıştır.

2017 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde branşlar bazında ihtiyaç bulunan okul/kurumların listesini yayınlayan iller bulunduğu gibi yayınlamayan iller bulunmaktadır. Yayınlamayan illerde ihtiyaç bulunan okul bilgileri dedikodu aracılığıyla yayılmakta yada hatırlı kişilere bu bilgiler verilmektedir.

Söz konusu olayda öğretmenlerin Ekim 2016 norm kadro belirleme iş ve işlemlerinde ortaya çıkan branşlar bazında ihtiyaç bulunan okul/kurumların listesinikullandıklarını varsaysak bile bu listede yapmış olduğu tercihlerdeki okul/kurumların Rehberlik Normlarının boş olmadığı görüleceğinden boş tercih yaptıkları fakat müdahale ile boş tercihlerinin boş norm olmayan kadroya atanmalarıyla isabetli tercihlere dönüştükleri ortadadır.

ÖĞRETMEN, GERÇEK DIŞI BEYANDA BULUNARAK TERCİHLERİNİ YAPMIŞTIR

Öğretmen, 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlamamışsa bile doğru beyanda bulunarak tercihte bulunabilir. Çünkü mevzuata göre aşağıdaki gerekçelerde 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresi aranmamaktadır.

Bu beyanlarda "Başvuru Gerekçesi"şunlar olabilir;

1-İhtiyaç ve norm fazlası olduğumdan başvuruda bulunuyorum.

2-Soruşturma sonucu görev yerim idari tasarrufla değiştirildiğinden başvuruda bulunuyorum.

3-Yöneticilik görevinden ayrılacağımdan başvuruda bulunuyorum.

4-Yargı kararı eski görev yerime iade edildiğimden başvuruda bulunuyorum.

5-Görevli olduğum eğitim kurumunun dönüştürüldüğünden, kapandığından başvuruda bulunuyorum.

6-Kadromun bulunduğu okul/kurumda görevlendirilmem hariç fiilen aranılan süreyi tamamladığımdan başvuruda bulunuyorum.

7-Eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmam veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla isteğim doğrultusunda ya da resen görev yerim değiştirildiğinden başvuruda bulunuyorum.

8-Zorunlu çalışma yükümlülüğümü yerine getirmek üzere başvuruda bulunuyorum.

ÖĞRETMEN, BEYAN ETTİĞİ BİLGİLERİN TARAFINA AİT OLUP DOĞRU OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİR

Akabinde tercihte bulunan öğretmenin "Beyan ettiğim bilgiler tarafıma ait olup doğrudur. Aksi takdirde "Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem" başlıklı Yönetmeliğin 62'nci maddesine göre hakkımda yapılacak işlemi kabul ediyorum." seçeneğini de işaretlemesi gerekmektedir.

Burada görülmektedir ki öğretmen, 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlamamasına rağmen yukarıda örnek verdiğimiz başvuru gerekçelerinden birini işaretleyerek gerçek dışı beyanda bulunmuştur.

ÖĞRETMENİN GERÇEK DIŞI BEYANI; EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE ONAYLANMIŞTIR

Öğretmenlerin 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun 8. maddesindeki; "8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır." açıklamalarınca öğretmenin başvurusunu gerçek dışı beyanda bulunmasına karşılık eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmıştır.

ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ HAKKINDA TÜRK CEZA KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYARINCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem" başlıklı 62. maddesindeki; "(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur." hükümleri,

Öğretmenlerin 2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun 9. maddesindeki; "9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır." açıklamalarına göre yapılacak idari soruşturma sonucunda öğretmen, eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Atama işlemi sistem kaynaklı onay hatasından meydana gelmiştir." açıklaması yerine; "Öğretmen, gerçek dışı beyanda bulunmuş olup başvurusunu onaylayanlar hakkında Yönetmeliğin 62'nci maddesine göre gerekli işlemler başlatılmıştır." Yada sihirli cümle olan "Sehven yapılmıştır." açıklamasında bulunması daha yerinde olurdu.

Tabi ki Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu açıklamayı yapmasını beklemiyoruz. Beklediğimiz Milli Eğitim Bakanlığının Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında gerekli idari ve adli işlemleri başlatmasını bekliyoruz.

Ahmet KANDEMİR/memurlar.net
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
misafir 12 ay önce

bir ayrıntıda benden.BAHÇELİEVLER 752722 Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2036 Tarih 1
SULTANGAZİ 759844 Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2036 Tarih 1
SULTANGAZİ 761451 Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi 2036 Tarih 1
BAKIRKÖY 762178 Şehit Muhammed Ambar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2036 Tarih 1
ARNAVUTKÖY 967504 Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2036 Tarih 1
BAYRAMPAŞA 974473 Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2036 Tarih 1
BAHÇELİEVLER 760163 Halil Bekmezci Anadolu Lisesi 2036 Tarih 1
FATİH 750277 Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 2036 Tarih 1
KARTAL 751451 Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2036 Tarih 1
KADIKÖY 161051 Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2036 Tarih 1
BAKIRKÖY 300399 Yeşilköy Anadolu Lisesi 2036 Tarih 1
SİLİVRİ 972493 TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi 2036 Tarih 1
ZEYTİNBURNU 752889 Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi 2036 Tarih 1
SİLİVRİ 97

Avatar
misafir 12 ay önce

dede korkut lisesi/ bahçelievler listede var.ama sonuç listesinde yok.nasılyaaaaaaaa.istanbul atama listesi tarih öğretmenliği.

Avatar
misafir 12 ay önce

Tarih 58 (974151) Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tarih 64 (342147) Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tarih 76 (752722) Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tarih 79 (761451) Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi
Tarih 107 (759729) Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tarih 123 (385535) Tuzla Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tarih 127 (753023) Pendik Ali Yakup Cenkçiler Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tarih 132 (160631) Küçükkoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tarih 134 (160618) Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tarih 139 (964611) Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tarih 139 (877585) Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tarih 142 (159043) Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tarih 144 (967567) Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tarih 145 (748794) Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tarih 150 (973708) Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi
Tarih 157 (759728) Ahmet Yesevi Kız Anad

Avatar
misafir 12 ay önce

diyeceksinizki okula sordun mu.yooooooooooo ne değişecekki. birşeyler uydururlar.okul 26 derlik tek tarihçi var.ama ne hikmetse 1 kontenjan veriliyor.oda atama listesinde var ama sonuçta adı yok.bir de fetöcüler en iyi okulllardan ve bölgeden atıldı onların yeri ne zaman ve nasıl doldu kadroları.hani proje okullarına norm fazlası öğretmenlerden atanacaktı.neyse yaaaaaaaa öğretmen camiasında torpilin kralı var.neyse bende öylesine yazdımmmmmm.unutun gitsinnnnnnnnnn

Avatar
misafir 12 ay önce

ÜSKÜDAR 162845 Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2036 Tarih
BAHÇELİEVLER 323744 Dede Korkut Anadolu Lisesi 2036 Tarih
KÜÇÜKÇEKMECE 973708 Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi 2036 Tarih
GAZİOSMANPAŞA 160618 Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 2036 Tarih
SULTANBEYLİ 350737 Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 2036 Tarih
BAYRAMPAŞA 877585 Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2036 Tarih
ESENLER 750547 Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi 2036 Tarih

Avatar
misafir 12 ay önce

BAHÇELİEVLER 323744 Dede Korkut Anadolu Lisesi 2036 Tarih 1