4 bin 200 Öğretmen Alımı Yapılacak! Kılavuz ve Şartlar Belli Oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu" projesi kapsamında, Geçici Eğitim Merkezlerinde ve Suriyeli öğrencilerin yoğun olduğu Bakanlığımıza bağlı okullarda çalışmak üzere birinci etapta 4 bin 200 öğretmen bir yıllığına istihdam edilecek.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde, AB'nin, Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu için proje kapsamında 300 milyon avroluk destek vereceğini söyledi.

Altunel, geçici görevlendirilecek öğretmenlerin ücretlerinin Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu kapsamında karşılanacağını ifade etti.

Suriyeli öğrencileri Türk eğitim sistemine kademeli dahil ettiklerini aktaran Altunel, Türkiye'de eğitimini sürdüren 151 bin yabancı öğrencinin yüzde 99'unun Suriyeli olduğunu belirtti.

Suriyeli öğrenciler için kurulan Geçici Eğitim Merkezilerinde 327 bin yabancı öğrencinin eğitim aldığını söyleyen Altunel, "GEM'ler, Suriyelilerin yaşadıkları şehirlerde okullaşma sorunu yaşamalarından dolayı oluşturduğumuz alanlardır. Alacağımız 4 bin 200 öğretmenimiz GEM'lerde ve Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü Bakanlığımıza bağlı okullarda çalışacaklar." diye konuştu.

300 milyon avroluk destek

Projenin uygulanma sürecine geçen hafta başlandığını ve toplam 300 milyon avroluk finans desteğinin 90 milyon avrosunu aldıklarını dile getiren Altunel, şunları söyledi:

"AB projesi kapsamında verilecek 3 bin avroyu Suriyeli çocukların eğitimi için en iyi şekilde kullanacağız. Suriyelilere Türkçe öğretimi için 500 Türk dili ve edebiyatı, 700 Türkçe öğretmenliği ve 3 bin sınıf öğretmenliği branşlarından mezun öğretmenleri geçici olarak istihdam edeceğiz. Öğretmenlerimizi bir yıllığına alacağız. Çalışacakları süre zarfında yaklaşık 3 bin TL'nin üstünde maaş alacaklar."

Öğretmen adaylarının, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarıyla başvuru yapacaklarını ve sözlü mülakata katılabilmek için branşlara ayrılan kadro sayısının iki katı aday içinde olmaları gerektiğini ifade eden Altunel, bir yıllığına çalışacak öğretmenlerin görevinin ihtiyaç dahilinde ve AB'nin proje desteği devam ettiği sürece uzatabileceğini bildirdi.

Şartlı nakit desteği ile yaşama katkı

Suriyeli vatandaşların 23 şehirde yoğun yaşadıklarını ve öğretmenlerin yüzde 80'inin buralarda istihdam edileceğini anlatan Altunel, "En yoğun yaşadıkları iller, Hatay, Gaziantep, Urfa, Kilis ve İstanbul'dur. Dolayısıyla bu alınacak öğretmenlerin yüzde 80'i bu illerde istihdam edilecek, kalan yüzde 20'lik kısmı ise Bursa, Ankara, Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer illerde istihdam edilecek." dedi.

Gelir düzeyi düşük ailelere şartlı nakit desteği yardımının Suriyeli çocuklara da yapılmasını planladıklarını söyleyen Altunel şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde eğitim çağında 833 bin Suriyeli çocuk bulunuyor. Maalesef bunların 475 binini okullaştırabilmiş vaziyetteyiz. Okuyamayan öğrencilerin bir kısmı ailelerinin geçimlerini temin etmek için çalışmak durumunda kalıyor. Şartlı nakit desteği ile 20 bine yakın Suriyeli çocuğun ailelerine yük olmalarını engellemiş olacağız. Hem de onlara katkı sunmuş olacağız."

Başvurular 8-10 Kasım tarihlerinde

Müracaat etmek isteyen adaylar, 8-10 Kasım tarihlerinde 81 ilde elektronik ortamda başvuru yapacaklar ve il milli eğitim müdürlüklerine başvurularını onaylatacak.

Öğretmen adayları, müracaat için gerekli belgeler ve diğer şartları, Bakanlığımızın "meb.gov.tr" adresinden ve ilgili genel müdürlüğün "hbogm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
PROJESİ KAPSAMINDA SURİYELİ ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETECEK
GEÇİCİ SÜRELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

2014/21 Sayılı Genelge çerçevesinde Valilikler bünyesinde kurulan Geçici Eğitim
Merkezlerinde ve Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Kanunu
kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla Suriyeli Öğrencilerin Türk
Eğitim Sistemine Entegrasyonu projesi kapsamında Geçici süreli olarak Ek-1Tablo da
belirtilen kontenjanlar kadar Sınıf Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve Türkçe
Öğretmeni alımı için başvuru alınacaktır. Ancak bu duyuru Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Alım Duyurusu olmayıp, proje kapsamında, proje süresi ile sınırlı GEÇİCİ
SÜRELİ ÖĞRETMEN alımına ilişkin bir duyurudur.

1. TANIMLAR
İdare : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürünü,
Proje : Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyon
Projesini
Geçici Süreli Öğretmen : Proje kapsamında geçici olarak Geçici Koruma Kanunu
Kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek için görevlendirilecek öğretmeni
ifade eder.

2. GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
işlenen suçlar, millî savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik
görevini erteletmiş bulunmak
e) 30 Kasım 2016 itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

3. ÖZEL ŞARTLAR
3.1. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakülteleri ile Öğretmenliğe kaynak
teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlarda
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış
olmak.
 3.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
3.3. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için
KPSSP121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
3.4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak,
3.5. FETÖ/PDY ile ilgili KHK ile ihraç edilmemiş olmak,
3.6. FETÖ/PDY ile ilgili yapılan herhangi bir soruşturmada yer almamak,
3.7. FETÖ/PDY ilgili yapılan soruşturmalarda adli veya idari ceza almamış olmak,
3.8. FETÖ/PDY ile ilgili yapılan soruşturmalar sonucunda özel öğretim kurumlarından
çalışanlardan çalışma izni iptal edilmemiş olmak,
3.9. PKK ve diğer terör örgütleri ile irtibatı bulunmamak
3.10. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,

4. İŞİN NİTELİĞİ:
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerdeki Suriyeli
öğrencilere Türkçe öğretmek,

5. ÇALIŞTIRILACAK GEÇİCİ ÖĞRETMENE İLİŞKİN HUSUSLAR:
5.1 Geçici olarak öğretmen görevlendirilmesinde Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve
Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği Mezunu olmak öncelikle tercih sebebidir. Bu adaylar ile
ihtiyacın karşılanamadığı durumda Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölümünden mezun olup
Pedagojik Formasyon belgesine sahip olan adaylar arasında geçici süreli öğretmen
görevlendirilmesi yoluna gidilecektir.
5.2. Geçici olarak görevlendirilecek öğretmenler okullarında 35 saate kadar derse girecektir.
Geçici olarak görevlendirildiği okulda 35 saati dolduramazsa başka okullarda da
görevlendirilebilecektir.
5.3. İşin sözleşme süresi 1 yıldır. İdare uygun bulursa en fazla bir yıl daha sözleşmeyi uzatabilir.
Geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin hizmet alanı Proje kapsamında
belirlenen/belirlenecek iş alanıdır.
5.4 Adli sicil kaydı bulunmayacaktır.
5.5 İşe alınacak geçici öğretmenlerden ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.
5.6 Geçici öğretmen özlük hakları ve diğer haklar bakımından İş Kanununa ve diğer iş
mevzuatına disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bağlı olacaktır.

SÖZLEŞME İMZALANIRKEN İSTENECEK BELGELER
1. Adli Sicil Belgesi
2. İkametgâh Belgesi
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
4. Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
5. Askerliğini yaptığına dair belge (aslı ibraz edilir-erkek personel için)
6. 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak),
7. SGK işe giriş bildirgeleri. (İşe başlamadan önce)
8. 2016 yılı KPSS sonuç belgesi

6. BAŞVURU
a) Başvuru Tarihi:
Başvurular 08-10 Kasım 2016 tarihlerinde mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine
elektronik ortamda yapılacaktır.
b) Başvuru Yeri ve Şekli:
Adaylar başvurularını hbogm.meb.gov.tr adresi üzerinde yapacaklardır. Bulundukları illerin İl
Milli eğitim müdürlüklerinin atama birimine öğrenim belgesi ya da diplomanın aslı veya onaylı
birer örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar başvurularını 
onaylatacaklardır. Usulüne uygun veya zamanında yapılmayan başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.

7. SÖZLÜ SINAV
7.1. Geçici öğretmenlik için başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenler kontenjan sayısının
iki katına kadar KPSS121 puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınacaktır.
7.2. Sözlü sınava alınacak geçici öğretmen adayları ek değerlendirme formuna göre sınav
komisyonunca değerlendirilecektir.
7.3. Sözlü sınavda geçici öğretmen adayları bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve
muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik
gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle
değerlendirilecektir.
7.4. Sözlü sınavda 60 puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılacaktır.
7.5. Kontenjan sayısının yarısı kadar aday yedek aday olarak belirlenecektir.
7.6. Geçici öğretmenlik sözlü sınavı MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce yapılacaktır.
7.7. Sözlü sınav ek tablodaki illerde kurulan komisyonlar tarafından yapılacaktır.

8. DUYURU VE SÖZLEŞMEYE DAVET
8.1. Sınav sonuçları 1 iş günü içinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sitesinden ilan
edilecektir. Bunun dışında başka bir duyuru yapılmayacaktır.
8.2. Sözleşmeye davet sözlü sınavda başarılı olma sırasına göre yapılacaktır. En yüksek
puandan başlayarak kontenjan sayısı kadar Geçici öğretmen adayı davet edilecektir. Davet
edilen adaylarda sözlü puan eşitliği olması durumda KPSS121 puan türü yüksek olanın geçici
olarak görevlendirilmesi yapılacaktır.
8.3.Sonuçların ilanından sonra 1 iş günü içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme
imzalamaya gelmeyen Geçici öğretmen adayının yerine yedek adaylar sırasıyla davet
edilecektir.

9. ÜCRET
Geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ücretleri “Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim
Sistemine Entegrasyonu” projesi kapsamında karşılanacaktır.

10. DİĞER HUSUSLAR
Duyuru metninde belirtilen geçici öğretmen sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sonucunun ilanından itibaren 21 Kasım gününe kadar
belgelerini teslim etmeyen geçici öğretmen adayları ile sözleşme yapılmayacaktır.
Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin
taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecek ve yerlerine yedek adayların
yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Proje kapsamında Geçici süreli olarak sözleşme imzalayanların sözleşmesini proje yürütücüsü
tek taraflı fesh edebilir.
Geçici öğretmenlik alım duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alım duyurusu
DEĞİLDİR. Sadece Proje kapsamında geçici olarak görevlendirilmeyi ve en fazla iki
yıllık süreyi kapsar. Bir yılın sonunda herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sözleşme
sona erer. Eğer idare isterse sözleşmeyi bir yıl daha uzatabilir. Ancak hiçbir surette
sözleşme süresi iki yılı geçemez. İki yılın sonunda da herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın sözleşme sona erer.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

TAKVİM
Tarih İşlem
08-10 Kasım 2016 Geçici Süreli Öğretmenlik Başvurusu
08-11 Kasım 2016 Geçici Süreli Öğretmenlik Başvurusu Onayı
12 Kasım 2016 Sözlü Sınavlara Çağrılacak Adayların İlanı
15-16 Kasım 2016 Sözlü Sınavların Yapılması
18 Kasım 2016 Sonuçların İlanı
21 Kasım Sözleşme İmzalanması
21 Kasım-02 Aralık Oryantasyon Eğitimleri

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Rukiye 2 yıl önce

1 yıllık olan bu proje kapsaminda kasım veyahut şubat atamasinda atamamiz gerçekleşirse sözleşme fesh olur mu ya da bu durumda nasil bi surec izlenecek bilgisi olan var mi sonucta 1yillik sözleşme imzalaniyor