Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 4 Yıllık Mağduriyeti Sonlandıracak Mı?
 VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ YERİNE ZATEN MAAŞ ÖDENEN KAMU PERSONELİNİN BÜTÇEYE YÜK OLMADAN MEB'E MASRAFSIZCA GEÇİRİLMESİ

 

Olanakların kısıtlı olması gerekçe gösterildiği halde devlet, maaş ödediği üstelik öğretmenlik yapma hakkına sahip kamu personelinin kadrolarını MEBe öğretmen olarak aktarmak yerine neden 90000 civarı ücretli mevsimlik çalışanla öğretmen ihtiyacını gidermeye çalışıyor?

 

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!"  ifadeleri apaçık ortadır!

 

Devletin MEB’e Masrafsızca Geçireceği Elindeki Hazır Gücü Gerçekte Öğretmen Olan Kamu Personelidir!

 

 

Verimsiz Ücretli Öğretmenlik Sistemine Son Verilmelidir!

 

MEB, genelde verimsiz hatta öğretmen vasfı taşımayan 90000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişileri çıkarırken, devletin zaten maaş ödediği bu kişilerin devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kanuni hakları olan kurum-içi ve kurumlar-arası geçişini aralarındaki adil ölçütlerle sıralama yaparak kendi bünyesine masrafsızca katmalıdır! 

 

MEB Öğretmen Açığına Masrafsız Çözüm Olarak 31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği Mağduru Kamu Çalışanlarından İsteyenlerin Kadroları MEB’e Öğretmen Olarak Aktarılmalıdır.

 

MEZUNİYETTEKİ DİPLOMA UNVANINA GÖRE ATAMA, VERİMLİ İSTİHDAM 

 

4 yıla yakın süredir devam eden, maddi-manevi mağduriyete uğratılan kamu çalışanları aslında düz memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, gümrük memuru, muhafaza memuru, ambar memuru, gişe memuru, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, itfaiyeci, şoför, hizmetli,...vs. değil; kazanılmış kurumlar arası geçiş hakları olması gereken ancak bu geçiş hakları 31.08.2012'de yönetmelik değişikliğiyle ellerinden alınmış öğretmenlerdir.

 

Yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları genel idare hizmet sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı,...vs memuriyet-kamu görevlisi kadroları çalışma yaşamında olması gereken yerleri değildir. Görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!

Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazanmak zorunda bırakıldığı kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF'nin kamu yönetimi, iktisat, işletme ... vs bölüm mezunlarına kalması için memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu personelinin kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!

                                                       

Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH, GİH, TH, ...vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!

 

Dengesiz branş dağılımına bağlı kontenjan azlığı nedeniyle yüksek öğretmenlik puanlarına rağmen yıllarca atanmayıp koşullar gereği yaşamını sürdürmek için kamuda yine yüksek KPSS puanlarıyla öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılan ve orada unutulan öğretmenmemurların kurumlar-arası ve kurum-içi öğretmenliğe geçememe mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

 

ÖĞRETMENLİĞE GEÇECEK MAĞDUR KAMU PERSONELİ İÇİN UYGULANABİLECEK ÇÖZÜM

 

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması adaleti bozmadan, yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir.

Örneğin devlet öğretmenliğine "kurumlar arası ve kurum içi" geçiş sıralamasında aşağıdakilerden herhangi birisi ölçüt olarak uygulanırsa adalet duygusu zedelenmeyecektir:

 

1) Memuriyet süresi ile memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında geçen SSKlı Öğretmenlik ve Öğreticilik süreleri toplamı

 

2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

 

3)Mezuniyet tarihi önceliği

 

4)İlk atama için gerekli olan KamuPersoneliSeçmeSınavı ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece kendi aralarında ilgili puan türlerinde üstünlük sıralaması

 

Bu kişilerin kadrolarının MEB'e öğretmen olarak kaydırma işi asla ilk atamacılar ile karşı karşıya getirilip haksız rekabet içinde, eşit olmayan koşullarda yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da 4000 civarı toplu bir kadro kaydırmasıylahalen çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmeli, Türk Milli Eğitim sisteminin bir neferi olarak çoktan hak ettikleri asıl mesleklerine kavuşturularak gönülleri alınmalıdır.

 

YÖNETMELİKLE OLUŞAN MAĞDURİYET, HUKUKİ TUTARSIZLIK, ADİL OLMAYAN UYGULAMALAR

 

31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki Değişiklik Mağduriyetin Giderilmesinden Sonraki Süreçtekileri Kapsamalıdır!

 

Öğretmenlik yapma hakları bulunan KAMU PERSONELİNİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle DEVLETTE ÖĞRETMENLİK yapma hakları yok edilmemelidir.

 

İlgili yönetmeliğin iptali istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış ve hala süren davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir.

 

Öğretmenlik dışı unvanlarda kamu personeli olarak görev yapan memuröğretmenlerin MEB’e kadro değişimiyle aktarılmalarının önünde bir engel var mı?

 

2 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde :       

 

"Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır." denilmektedir.

 

Yürürlükteki  bu genelgeye göre memuriyette sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar kapalı değildir.

 

İlginçtir ki bu kişileri kendi aralarında bile sıralamayı unutan ve bu kamu çalışanlarına çıkar yol olarak sadece “yeniden KPSS ile İlk Atama” haksız rekabeti yöntemini bırakan MEB’in şu uygulamalarına ve mevcut güncel mevzuata dikkat çekelim:

 

Zaten mevcut yönetmelikte olmadığı halde KPSS ile ÖABT şartının olmadığı öğretmen alımları ve değişik uygulamalar sürmektedir.

 

İşte öğretmen alımlarındaki farklı uygulamalar:

 

1) Engelliler için ÖABTsiz  E-KPSS ile alım var.

 

2) Sadece bir dilekçeyle “28 Şubat Mağduru” olarak adlandırılanlar için KPSS ve ÖABT şartı olmadan MEB öğretmen kadrolarına alım ve memuriyetten geçiş var!

 

3) KPSSsizve ÖABTsiz, milli sporcuların MEB’e öğretmen olarak alımı var! 

                                                                                                                    

4) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişle KPSSsiz ÖABTsiz alım var! 

             

5) Hatta memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz alınmaları süreci Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen zorlanmaktadır! Zira dershanelerden MEB'e geçirilip halen devlet okullarında öğretmenlik yapanlar olduğuna dair farklı yerlerden duyumlar alınmaktadır!

 

6) Gerek Suriyeli öğretmenlerin bile Türkiye’de mesleklerini icra edebileceklerine dair yalanlanmamış haberler ve yine Suriyeli sığınmacılarla ilgili MEBin KPSSsiz ÖABTsiz üç dalda öğretmen alım haberleri basında yer almaktadır!

MEB, 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atanmalarını uygun görmüşken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış, sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu personeline sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır.

 

 

KPSS’NİN AMACI ve ÖABT (Özel Alan Bilgisi Testi) HAKSIZ REKABETİ  

 

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB'e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması ortadır.

 

Asıl Mesleği Öğretmenlik Olan Kamu Personeline Kurumlararası Geçiş Yolunu Tıkayıp; Onları Memur Olmayan Yeni Mezun İlk Atamacılarla Yeniden KPSS'de Yarıştırmak Haksızlıktır!

 

Çoğunluğu evli-çocuklu bu kişileri 40 yaşlarına yaklaşırken KPSS sanki bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta da olmayan ÖABT' ye sokup 20li yaşlardaki yeni mezunlarla genelin içinde yarıştırmaya çalışmak adil değildir!

KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!

 

Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSSde P10 puan türünde 0, 13, 27, 42 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, daha zor olan P121 puan türünde 65 ve üzeri puan alıp ataması yıllardır yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır! (Not: İstisnalar dışında genelde P121 puanı 65 olanın P10 puanı zaten 75 civarıdır.)

 

Son iki yıldır da ÖABTye bağlı P121 ve P10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!

 

Okullardaki haftalık ders saatlerine karşılık gelen öğretmen ihtiyaçları göz ardı edilip bazı branşlara yüksek sayıda kontenjan sağlanırken özellikle lise matematik, biyoloji, fizik, kimya, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, bilgisayar, Fransızca, Almanca, teknik branşlar,... vs mezunları (10 ve üzeri yıldan beri atama bekleyenler çoğalıyor) her yıl yenilenmesi gereken yüksek KPSS öğretmenlik puanlarıyla devlet öğretmenliğine atanamazken bazı branşlarda çok düşük puanlarla ve yüksek alım sayısı sonucu atama bekleyen yeni mezunların kalmaması, memuröğretmenlerin bu ilk atamacılarla bir tutulması adil bir uygulama mıdır?

 

ÖĞRETMENLİK YAPMA HAKKI BULUNAN KAMU PERSONELİ KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

 

Öğretmenlik hakkına sahip yönetmelik değişikliği mağduru kamu personeli içinde:

 

1) KPSS ile kazandıkları memuriyette asaleti tasdik edilmiş kamu personeli içinde memuriyet öncesi MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparken Adaylığı Kaldırılmış öğretmenler mevcuttur.

 

2) Öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yapmış kamu personeli vardır.

 

3) Kamu personeliyken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar vardır

 

*** ÖSS+ÖYS+LES(ALES)+KPSS+...vs sınavlarından başarıyla çıkmış, Lisans - Tezsiz Yüksek Lisans - Pedagojik Formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş, devlet okullarına ataması yapılmamış ama öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanları içinde memuriyette Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarının ardından ASİL MEMUR olmuş; memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla geçip Öğretmenlikte Adaylığı kaldırılmış ASİL ÖĞRETMENLER  de vardır.

 

Özet olarak asıl meslekleri öğretmenliği yapmak isteyen Memuröğretmenler diyor ki:

 

Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Mağduriyetimizin Çözümüyle İlgili Devletimizin Tüm Birimlerindeki Sayın Yetkililer!

 

Bazı sendikalarca ve kişilerce iptali istemiyle dava edilen ve Danıştay'da hala sonuçlandırılmamış olan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin son içeriğine göre memuröğretmenlere sanki kamu personeli kadrolarını kazananlar onlar değilmiş gibi Kamu Personeli Seçme Sınavlarına yeniden sokup MEB devlet öğretmenliğine geçişlerini sadece genelin içinde yok denecek kadar az "ilk atama olasılığı" bırakmak yanlıştır.

 

Memur Olmayan Yeni Mezun İlk Atamacılarla Yeniden KPSS'de ve ÖABT’de Yarıştırmak Adaletsizliktir 

 

Ortada bir haksız rekabet olduğu ve öğretmenliğe ataması yapılmamış aktif kamu personeli ile memur olmayan, İlk Atamaya tabi kesimlerin farklı kategorilerde olduğu da çok açıktır!

 

 

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanlarının devlette tüm gün süren bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeleri gereken bir aile yaşamları olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

 

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan ancak yönetmelik değişikliği mağduru kamu personelinden isteyenlerin kadroları halen görevli oldukları illerde MEB devlet öğretmeni kadrolarına aktarılmalıdır!

 

Aile birliğimizi-düzenimizi kurmak, önümüzü görmek, yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak, geleceğimizi planlamak istiyoruz.

 

Yaşlarımız 30, 35, 40’ı aştı ve ilerliyor!

 

On binlerce kişi arasından KPSS ile kazanarak bir iş sahibi olmayı başarabildik ama ömrümüzün sonuna kadar üniversite lisans diplomalarımızla, yüksek lisans bitirdiğimiz bölümlerle hiçbir ilgisi olmayan memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, gümrük memuru, muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, itfaiyeci, şoför, hizmetli,...vs. olarak çalışmak devlet için de muazzam bir kaynak israfı, verimsiz istihdamdır.

 

Asıl mesleğimiz öğretmenliğe-MEBe geçirilişimizde anlayış bekliyoruz.    

                     

Hem biz öğrencilerimize kavuşacağız hem de devlet, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip kamu personeliyle yani memuröğretmenlerle masrafsızca kapatacaktır!

 

Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularından hemen önce 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.

 

Kadroların MEB'e öğretmen olarak kaydırılması eşit olmayan koşullarda ilk atamacılar ile yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da  toplu bir kadro değişimiyle gerekirse halen çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması için zorunlu hizmetten muaf  tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmelidir.

 

*Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış - Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Kamu Personeli

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Murat Aygün 1 yıl önce

Umarım bu mağduriyetimiz son bulur

Avatar
ayzen 1 yıl önce

Artık sesimizi birileri duysun

Avatar
Zafer52 1 yıl önce

Daha önce elimizden alınan %3 lük hakkımız geri gelsin magğduriyetimiz son bulsun

Avatar
Ercan 1 yıl önce

Hayirli haberler insAllah

Avatar
Deniz 1 yıl önce

İnşaAllah bu mağduriyet bir an önce son bulur....

Avatar
nv 1 yıl önce

İnşaAllah bu mağduriyet sona erer bekliyoruz

Avatar
muzaffer 2 yıl önce

Artık bu mağduriyete bir son verilmesi dileğiyle.

Avatar
muzaffer 2 yıl önce

Artık bu mağduriyete bir son verilmesi dileğiyle.