Tüm memur sendikalarının 2018 yılı üye sayıları yayımlandı

2018 yılı memur sendikaları üye sayısına göre sadece en büyük üçüncü konfederasyon olan KESK'in üye sayısı azalmaya devam etti. 2016 yılında 221 bin olan KESK'in üye sayısı 2017 yılında 167 bine, 2018 yılında ise 146 bine düştü.

Memur Sen 1 milyon üye sayısını aştı.

Türkiye Kamu Sen'in üye sayısı ise 395 bin 250'den 394 bin 423'e düştü.

Diğer taraftan toplam sendikalı üye sayısı, 2017 yılında olduğu gibi yine düştü. 2017 yılında sendikalı üye sayısı 72 bin azalmıştı, 2018 yılında ise 11 bin miktarında azalma oldu.

İŞRE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RAKAMLAR

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2017 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Dosya No

Kamu Görevlileri Konfederasyonlarının Unvanı

2016 yılı üye sayısı

2017 yılı Üye Sayısı

2018 yılı Üye Sayısı

17

KESK

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

221.069

167.403

146.287

26

TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

420.220

395.250

394.423

52

MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

956.032

997.089

1.010.298

92

BASK

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.655

4.226

4.160

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu İşqörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

63.990

64.248

64.730

142

HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.276

3.253

2.876

165

ÇALIŞAN-SEN

(Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu)

5.499

4.548

4.601

203

TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

7.835

6.531

6.102

274

ANADOLU-SEN

(Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

781

840

693

999

BAĞIMSIZ

(BAĞIMSIZ SENDİKALAR)

50.473

40.935

39.148

Genel Toplam

1.756.934

1.684.323

1.673.318

1. Üyesi olmayan veya bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2. Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimine göre oluşturulmuştur.

Hizmet Kolunun Adı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

2016 üye sayısı

2017 Üye Sayısı

2018 Üye Sayısı

Büro,

Bankacılık ve

Sigortacılık

Hizmetleri

BES

(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

16.206

10.679

8.536

TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

44.244

38380

38.437

BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

69.954

74294

73.668

BÜRO HAK-SEN (Büro Çatışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1281

1174

BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

1731

1806

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

463

389

OFİS BİR-SEN

(Türkiye Ofis Çalışanları Biıfiği Sendikası)

ÇALiŞAN-SEN

131

136

ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

2939

2858

HÜR-SEN

(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

14

-

TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

62

43

SİME-SEN

(Sivil Memuriar Sendikası)

BAĞIMSIZ

9733

9327

KATİLIM BÜRO-SEN (Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

634

663

SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

6515

6247

ASİM-SEN

(Askeri İşyerlerinde Görevli Kamu Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

959

758

MALİYE-SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

86

60

YARGIÇLAR SENDİKASI (Yaraıçlar Sendikası)

BAĞIMSIZ

75

61

ANADOLU EKSEN BÜRO-SEN (Anadolu Eksen Adalet ve Büro Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

187

113

SAV-SEN

(Savunma Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

145

151

SİPER-SEN

(Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ

1407

957

YURT-AY BÜRO-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

56

83

MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

77

e-NÜFUS SEN (e-Nüfus Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

26

EKSEN BÜRO BİRSEN (Eksen Büro Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

18

11
ESİM SEN
Emniyet Sivil Memurları Sendikası
BAĞIMSIZ 470
ŞEHİT GAZİ SEN
Gazi, Gazi ve ŞEhit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası
BAĞIMSIZ 315

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

TÜRK EĞİTİM-SEN

(Türkiye Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

210.951

201.282

201.475

EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

119.876

93.143

83.131

EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

402.171

420.149

426.645

TEM-SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

860

700

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

(özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

569

458

ANADOLU EĞİTİM-SENDİKASİ (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

BASK

1060

948

ATASEN

(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

57

40

EĞİTİM-İŞ

(Eğitim ve Bilim Işgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

48.993

48.534

TEÇ-SEN

(Tüm Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

7564

7282

EĞİTİM HAK-SEN

(Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1000

869

AND-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

164

127

EÇSEN

(Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

15

4

TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Biriliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

49

BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

106

89

DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ

178

155

BİRLİK EĞİTİM-SEN

(Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

287

269

BİLGEÇ

(Bilinçli ve Gelişime» Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

26

20

EĞİTİM SÖZ-SEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

29

TEG-SEN

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

119

91

DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

6

9

METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

348

326

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

(Bağımsız Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

52

51

EĞİT-BİLSEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

58

125

SÖZ EĞİTİM-SEN

(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

29

-

YENi-SEN

(Yeni Nesil Eğitim ve Silim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

51

38

EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

592

511

EĞİTİM İLKE-SEN

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

81

106

SAY-SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

119

122

YURT EĞİTİM-SEN (Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

737

755

TÜM EĞİTİM-SEN

(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

169

137

ÖĞESEN

(öğretim Elemanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

941

810

TÖS

(Tüm Öğretmenler Sendikası)

BAĞIMSIZ

80

69

TÜM ÜNİ-SEN

(Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

122

135

MERKEZ EĞİTİM-SEN (Merkez Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

13

17

ÜNİ-PER-SEN

(Üniversite idari Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ

206

145

ANADOLU EKSEN

(Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

238

240

OSMANLI EĞİTİM-SEN (Osmanh Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

76

81

İDEAL EĞİTİM-SEN

(İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

25

25

Sağlık ve

Sosyal

Hizmetler

TÜRK SAĞLIK-SEN

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

96.408

91.525

92.176

SES

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

39.210

26.573

22.758

SAĞLİK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

233.711

244.321

248.951

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

1038

1099

SAĞLIK HAK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

517

427

TÜM SAĞLIK-SEN

(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

379

329

SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

44

43

HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çatışanları Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

33

27

SAĞLIK-SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

211

69

GENEL SAĞLIK-İŞ

(Genel Sağlık ve Sosyal ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

2352

2369

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

703

661

BEYAZ-SEN

(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

19

10

ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

356

403

KAMU SAĞLIK-SEN

(Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

53

61

EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

78

76

YURT-AY SAĞLIK-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

218

273

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları BirSk Ve Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

1050

835

KESS

(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

66

63

HAS SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası)

BAĞIMSIZ

28

14

MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

219

97

SAĞLIK ORDUSU-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası)

BAĞIMSIZ

80

74

ONUR SAĞLIK-SEN

(Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

106

82

EKSEN SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

176

120

SAĞLİK-İLKE-SEN

(İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

10

11

SAHİM-SEN

(Sağlık Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

275

383
AHESEN
Aile Hekimleri Çalışanları sendikası
182
GÜVEN SAĞLIK SEN
Güven Sağlık ve Sosyal hizmet Çalışanları Sendikası
29

Yerel Yönetim Hizmetleri

TÜM BEL-SEN

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK

26.588

22.356

18.794

TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu kamu Görevlileri SentSkası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

13.437

13.974

14.320

BEM-BİR-SEN

(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN


65.893

67.553

69.633

YEREL HAK-SEN

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

84

102

BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)

BASK

81

53

BELB İRSEN

(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Biriiqi Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

35

26

TÜM YEREL-SEN

(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

9962

10.933

YEREL BİRLİK-SEN

(Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

51

-

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

TÜRK HABER-SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.714

7.301

6.730

HABER-SEN

(Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)

KESK

2.891

2.238

2.014

BİRLİK HABER-SEN

(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

15.976

15.869

16.896

BAĞIMSIZ HABER-SEN

(Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

432

494

HABER HAK-SEN

(Basın Yayın, İlerisim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

10

9

Kültür ve Sanat Hizmetleri

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (T ürkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

2.394

2.223

2.278

KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KESK

4.165

3.540

3.223

KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

5.220

5.417

5.612

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BASK

19

17

KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür Sanat İşqörenieri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

309

260

KÜLTÜR HAK-SEN

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

9

9

Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri

TÜRK İMAR-SEN

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

6.087

6.048

5765

YAPI-YOL-SEN

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

3.426

2.550

2208

BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, Çevre, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası!

MEMUR-SEN

16.958

17.598

18040

BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

147

137

İMAR HAK-SEN

(İmar Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

209

164

TAPU ÇEVRE YOL-İŞ

(Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Koiu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

37

32

AFAD-SEN

(Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

224

204

ANADOLU TAPU-ŞEN,

(Anadolu Tapu ve Kadastro-İmar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

97

83

AFAD HAK-SEN

(Afad Çalışanaları Hak Sendikası)

HAK-SEN

45

38

AK-SEN

(Adil Kamu Sendikası)

BAĞIMSIZ

17

46

Ulaştırma

Hizmetleri

TÜRK ULAŞIM-SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.632

7.775

6.836

BTS

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK


2.234

1.768

1680

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)

MEMUR-SEN

9.923

9.955

10382

BUSEN

(Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası)

BASK

54

42

UDEM HAK-SEN

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

18

21

ULAŞIM-İŞ

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

104

93
ULAŞIM HAVACILIK SEN
Ulaştırma ve Havacılık Kamu Personelleri Sendikası
BAĞIMSIZ 50

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

TARIM ORKAM SEN

(Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

3.285

2.445

2.151

TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

11.189

10.412

10.364

TOÇBİR-SEN

(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN


41.542

42.754

43.165

BATOÇ-SEN

(Bağımsız Tarım, Orman ve Çevre Sendikası)

BASK

73

63

TOÇ HAK-SEN

(Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası)

HAK-SEN

63

52

TÜM TOT-SEN

(Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

10

2

TARIM ORMAN-İŞ

(Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

632

594

DEM-TOÇ-SEN

(Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

55

50

EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

22

15

YURTAYTARIM-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Tarım-Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

37

40

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

TÜRK ENERJİ-SEN

(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik, Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

6.250

5.737

5.571

ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

2.679

2.048

1.767

ENERJİ BİR-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

17.131

17.242

16.904

BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız Enerji Sanayi Madencilik Hizmet Kolu kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

34

26

ENEJİ-HAK-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

17

11

ENERJİ-İŞ

(Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

128

109

EKSEN ENERJİ-SEN

(EKSEN Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

123

101

SİMESEN ENERJİ (Sivil Memurlar Enerji Sendikası)

BAĞIMSIZ

289

235
ÇALIŞAN ENERJİ SEN
Enerji, sanayi ve Maden Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 32

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

13.914

10.593

10.471

DİYANET-SEN

(Tilkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN

77.553

81.937

80.402

DİVES

(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK

509

63

25

BAĞIMSIZ DİYANET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BASK

452

625

DİVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

5469

5127

DİN-BİR-SEN

(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

3653

3419

TÜM DİYANET-SEN

(Tüm Diyanet Vakıf Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

81

35

HAK-BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

125

79

EKSEN DİYANET VAKIF-SEN (EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

19

21

AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

202

185

VEFA-SEN

(Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

389

368

DİYANET HAK-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ

376

359

DİN-BÜRO-SEN

(Diyanet Din ve Büro Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

231

173

DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN (Tüm Din Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

77

89

TEKBİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

116

124

ÖZ DİYANET-SEN

(Öz Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

64

96

DİYANET BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birfifj Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

312

558
ANADOLU DİYANET SEN
Anadolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 79
Toplam Memur Sayısı

Toplam Sendikalı Memur Sayısı

1.756.934

1.684.323

1.673.318
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.