Türk Eğitim-Sen: Öğretmenler Borç Batağında!

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sendikanın 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen, 02-15 Kasım 2016 tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumları, mesleki sorunları, güncel olaylara bakışı ile ilgili bir anket çalışması gerçekleştirdi. Türk Eğitim-Sen’in internet sitesi dışında 5 ayrı internet sitesinde daha yayınlanan ankete 25 bin 288 kişi katıldı.

Buna göre ankete katılanların;

Yüzde 7.8’i 1-3 yıl, yüzde 11.9’u 3-5 yıl, yüzde 23.8’i 5-10 yıl, yüzde 16.6’sı 10-15 yıl, yüzde 16.7’si 15-20 yıl, yüzde 9.6’sı 20-25 yıl, yüzde 7.7’si 25-30 yıl, yüzde 5.9’u 30 yıldan fazla görev yapıyor. Yüzde 82.1’i evli, yüzde 17.9’u bekar. Yüzde 24.9’unun 1, yüzde 36.2’sinin 2, yüzde 9.8’inin 3, yüzde 1.9’unun 4 ve üzerinde çocuğu var. Çocuğu olmayanların oranı yüzde 27.2.

Ankete katılanların yüzde 10.2’si 2.500 TL’den az kazanıyor, yine yüzde 10.2’si 2.501-2.700 TL, yüzde 11.3’ü 2.701-2.900 TL, yüzde 13.2’si 2.901-3.000 TL, yüzde 16.3’ü 3.001-3.200 TL, yüzde 16.6’sı 3.201-3.500 TL, yüzde 12.3’ü 3.501-4.000 TL, yüzde 4’ü 4.001-5.000 TL, yüzde 5.9’u 5.001 TL ve üzerinde aylık geliri bulunuyor. 

Ankete katılanların yüzde 79.5’i ek ders ücreti alıyor, yüzde 20.5’i ek ders ücreti almıyor.

Çocuğu olanlara “Çocuğunuz/çocuklarınız okul çağında mı?” diye sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 58.2’si evet, yüzde 41.8’i hayır cevabı verdi.

Okul çağında çocuğu/çocukları olanlara “Teog ya da üniversiteye hazırlanan çocuğunuz/çocuklarınız var mı?” diye sorduk. Buna göre yüzde 21.9’u evet, yüzde 78.1’i hayır cevabı vermiştir.

Teog ya da üniversiteye hazırlanan çocuğu olanlara “takviye kurs ya da etüt aldırabiliyor musunuz?” diye sorduk. Buna göre yüzde 26.4’ü evet, yüzde 73.6’sı hayır cevabı vermiştir.

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN SADECE YÜZDE 8.8’İNİN KREDİ KARTI YOK

Ankete katılanların yüzde 39.9’unun 1, yüzde 32.2’sinin 2, yüzde 12.5’inin 3, yüzde 4.1’inin 4, yüzde 2.5’inin 5 ve üzerinde kredi kartı var. Kredi kartı olmayanların oranı ise sadece yüzde 8.8.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 83’ÜNÜN BANKALARA BORCU VAR.

BORCU OLANLARIN YÜZDE 27.6’SI BANKALARIN YAPILANDIRMASINDAN FAYDALANMIŞ/FAYDALANACAK

Katılımcılara “Bankalara borcunuz var mı? (Kredi kartı, banka kredisi v.b.) ” diye sorduk. Ankete katılanların yüzde 11.2’sinin 1.000-3.000 TL, yüzde 6.7’si 3.001-5.000 TL, yüzde 8.2’si 5.001-10.000 TL, yüzde 18.6’sı 10.001-30.000 TL, yüzde 12.2’si 30.001-50.000 TL, yüzde 7.7’si 50.001-70.000 TL, yüzde 7.3’ü 70.001-100.000 TL, yüzde 8.3’ü 101.000-200.000 TL, yüzde 2.6’sı da 200.001 TL ve üzerinde borcu bulunduğunu söyledi. Banka borcu olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 17.2.

Bankalara borcu olduğunu belirtenlerin yüzde 27.6’sı bankaların yapılandırmasından faydalandığını/faydalanacağını, yüzde 72.4’ü de faydalanmadığını/faydalanmayacağını söyledi.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 13.3’Ü İCRA TAKİBİNE DÜŞMÜŞ

“Borcunuzdan dolayı hiç icra takibine düştünüz mü?” sorusuna ankete katılanların yüzde 13.3’ü borcundan dolayı icra takibine düştüğünü, yüzde 86.7’si icra takibine düşmediğini söyledi.

EKONOMİK SORUNLAR EN ÇOK AİLE HAYATLARINI ETKİLEMİŞ

Ankete katılanlara “Ekonomik sorunlarınız hayatınızda en çok neyi etkiledi?” sorusunu yönelttik. Buna göre katılımcıların yüzde 42.3’ü aile hayatı, yüzde 20.8’i arkadaş ilişkileri, sosyal çevre, yüzde 9.3’ü sağlık sorunları, yüzde 9.1’i mesleki yaşam derken; yüzde 5.4’ü hiçbir açıdan etkilenmediğini, yüzde 13.1’i de ekonomik sorunlar yaşamadığını belirtti.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 65.4’Ü MARKET ALIŞVERİŞİ YAPARKEN İLK OLARAK FİYATINA DİKKAT EDİYOR

Eğitimciler market alışverişi yaparken ilk neye dikkat ediyor? Katılımcıların yüzde 65.4’ü fiyatına, yüzde 24.9’u markasına/kalitesine, yüzde 7.7’si son kullanma tarihine derken; yüzde 2’si diğer seçeneğini işaretlemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 23.8’İ AYLIK MUTFAK MASRAFININ 501-700 TL ARASINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ankete katılanlara aylık mutfak masraflarını sorduk. Katılımcıların yüzde 4.9’u 100-300 TL, yüzde 19.4’ü 301-500 TL, yüzde 23.8’i 501-700 TL, yüzde 14.7’si 701-900 TL, yüzde 13.6’sı 901-1.100 TL, yüzde 9.8’i 1.101-1.300 TL, yüzde 7.6’sı 1.301-1.500 TL, yüzde 6.2’si 1.501 TL’den fazla cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 25.7’Sİ EK İŞ YAPIYOR

Ankete katılanların yüzde 25.7’si ek iş yaptığını belirtmiştir. Ek iş yaptığını belirtenlere ne tür ek iş yaptıklarını sorduk.

Buna göre; yüzde 25.1’i özel ders verdiğini, yüzde 14’ü etüt/kurs merkezlerinde çalıştığını, 8.2’si pazarlama/satış yaptığını, yüzde 3.3’ü pazarcılık yaptığını, yüzde 2.8’i boya-badana/tamirat işleri yaptığını, yüzde 1.4’ü oto alım-satım, yüzde 1.4’ü şoförlük, yüzde 1.3’ü garsonluk, yüzde 1.1’i müzisyenlik, yüzde 0.7’si sıhhi tesisatçılık, yüzde 0.3’ü aşçılık, yüzde 0.2’si kalorifer bakımı/tadilatı, yüzde 0.1’i odun/kömür satıcılığı yaptığını belirtirken; yüzde 40.1’i de diğer seçeneğini işaretlemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 72.6’SI TATİL BÜTÇESİ OLMADIĞINI BELİRTTİ

Ankete katılanlara tatillerini nerede geçirdiklerini sorduk. Buna göre yüzde 46.2’si memlekette, yüzde 10.3’ü otelde/tatil köyünde, yüzde 3.6’sı akrabalarının yazlığında, yüzde 1.6’sı kendi yazlığında, yüzde 0.6’sı kurum kampında derken; yüzde 37.7’si tatile gitmediğini bildirdi.

“Tatil bütçeniz var mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 72.6’sı tatil bütçesi olmadığını söylerken; yüzde 17’si 1.000-2.000 TL, yüzde 7.9’u 2.001-3.500 TL, yüzde 2’si 3.501-5.000 TL, yüzde 0.5’i de 5.001 TL’den fazla cevabını vermiştir.

ANKETE KATILAN VE EMEKLİLİĞİ HAK EDEN ÖĞRETMENLER, EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR. BUNUN EN BÜYÜK NEDENİ İSE EKONOMİK.

Ankete katılanların yüzde 87.1’i emekliliği hak etmediğini, yüzde 12.9’u emekliliği hak ettiğini belirtmiştir.

Emekliliği hak edenlerin yüzde 20.5’i emekli olmayı düşündüğünü, yüzde 79.5’i emekli olmayı düşünmediğini ifade etmiştir.

Emekli olmayı düşünenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde 65.8’i öğretmenler üzerindeki baskı çok fazla olduğu için, yüzde 5.7’si emekli ikramiyesini kullanmak için, yüzde 5.2’si emekliliğin tadını çıkaracağım için, yüzde 3.1’i başka bir iş yapacağım için derken; yüzde 20.2’si diğer cevabını vermiştir.

Emekli olmayı düşünmeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde 66.2’si emekli maaşları düşük, gelirim azalacak, yüzde 11.1’i ek gösterge düşük, yüzde 4.2’si kendimi hazır hissetmiyorum derken; yüzde 18.5’i diğer seçeneğini işaretlemiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 92.2’Sİ TOPLUMDA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN SAYGIN BİR KONUMDA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR

Ankete katılanların yüzde 92.2’si toplumda öğretmenlik mesleğinin saygı bir konumda olduğunu düşünmüyor.

ANKETE KATILANLARIN BÜYÜK KISMI HABERLERİ İNTERNETTEN TAKİP EDİYOR

Haberleri nereden takip ediyorsunuz? sorusuna katılımcıların yüzde 75.5’i internetten, yüzde 23’ü televizyondan, yüzde 1.3’ü gazetelerden, yüzde 0.2’si de radyodan cevabını vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 81.6’SI ALIM GÜCÜNÜN BİR ÖNCEKİ SENEYE GÖRE AZALDIĞI GÖRÜŞÜNDE

Ankete katılanlardan alım güçlerini bir önceki seneye göre değerlendirmelerini istedik. Buna

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 83.6’SI PERFORMANS SİSTEMİNE KARŞI

Ankete katılanların yüzde 83.6’sı performans sistemini desteklemezken, yüzde 4.8’i fikrim yok, yüzde 11.6’sı da performans sistemini desteklediğini ifade etmiştir.

Performans sistemini destekleyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; katılımcıların yüzde 41.2’si çalışan ile çalışmayan ayırt edilecek, yüzde 19.6’sı iş verimliliği ve motivasyon artacak, yüzde 5.6’sı eğitimin kalitesi artacak, yüzde 1.9’u hükümetin genel olarak eğitim politikalarını doğru bulduğum için performans sistemini de destekliyorum derken; yüzde 31.6’sı diğer cevabı vermiştir.

Performans sistemini desteklemeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde 52.6’sı bilimsel, nesnel ölçme ve değerlendirmeleri olmayan, sübjektif bir yöntemdir, doğru sonuç vermez derken; yüzde 14.7’si asıl amaç iş güvencesini ortadan kaldırmak, yüzde 12.1’i öğretmenlerin itibarını azaltır, yüzde 6.8’i öğretmen ayrımına yol açar, iş barışı bozulur, yüzde 6.3’ü öğretmen-öğrenci-veli ilişkisi zedelenir, yüzde 6’sı öğretmenler zaten birçok kez elemeden geçiyor, performansın ölçülmesine gerek yok, yüzde 1.5’i de diğer cevabı vermiştir.

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 60’I ROTASYONA KARŞI

Katılımcıların yüzde 60’ı il içi ve il dışı rotasyon uygulamasına destek vermiyor, yüzde 40’ı ise destek veriyor.

Rotasyon uygulamasına destek verenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; 35.7’si merkez okullarda görev yapmanın önü açılacak, yüzde 26.9’u tecrübeli öğretmenlerin başka okullarda görev yapması sağlanacak, yüzde 23.5’i zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapanların tayini kolaylaşacak, yüzde 13.9’u da öğretmenlerin verimliliği artacak cevabını vermiştir.

Rotasyon uygulamasına destek vermeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Buna göre; yüzde 36.5’i yüzbinlerce öğretmen yer değiştireceğinden eğitimde karmaşa yaşanacak, yüzde 29.2’si öğretmenlerin motivasyonu bozulacak, yüzde 17’si her yıl öğrenci ve veli profili değiştiğinden öğretmenlere rotasyon yapılması fayda sağlamayacak, yüzde 10.2’si belli bölgelerdeki öğretmen açığı sorununu çözmeyecek, yüzde 7.1’i de bu şekilde öğretmenlerin yer değiştirme hakkı elinden alınıyor cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLARIN 91.6’SI İŞ GÜVENCESİNİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

 Katılımcıların yüzde 91.6’sı öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının ve tüm memurların iş güvencesinin tehdit altında olduğunu düşünüyor.

ANKETE KATILANLARA GÖRE, ÖĞRETMEN ATAMALARI YETERLİ SAYIDA DEĞİL

Ankete katılanların yüzde 83.2’si öğretmen atamalarını yeterli sayıda bulmuyor, yüzde 16.8’i ise yeterli sayıda buluyor.

“Okulda en çok kiminle tartışma yaşıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 39.9’u hiç kimseyle cevabı verirken; yüzde 29.4’ü idareciler, yüzde 16.6’sı veliler, yüzde 8.3’ü öğrenciler, yüzde 4.4’ü öğretmenler, yüzde 1.4’ü de memur/hizmetli personel cevabını vermiştir.

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLER MESLEKİ SORUNLARININ PSİKOLOJİK DURUMLARINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

“Mesleki sorunlarınız psikolojik durumunuzu olumsuz yönde etkiliyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 82.7’si evet, yüzde 6’sı hayır, yüzde 11.3’ü de mesleki bir sorun yaşamıyorum cevabını vermiştir.

Mesleki sorunlarının psikolojik durumunu olumsuz yönde etkilediğini söyleyenlere, “En çok hangi sorunu yaşıyorsunuz?” sorusunu yönelttik. Buna göre; yüzde 36.9’u stres, yüzde 27.7’si yaptığım işle mutlu olamamak, yüzde 11.9’u kaygı, yüzde 11.3’ü tükenmişlik, yüzde 5.3’ü depresyon, yüzde 2.3’ü kendimi yetersiz hissetme, yüzde 2.1’i uyku düzensizliği, yüzde 2.5’i de diğer cevabı vermiştir.

ANKETE KATILANLAR MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ’IN EĞİTİMİN SORUNLARINA VE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ BEKLENTİLERİNE CEVAP VERDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR

Ankete katılanların yüzde 96.3’ü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın eğitimin sorunlarına ve eğitim çalışanlarının beklentilerine cevap verdiğini düşünmüyor.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 62.7’Sİ TOPLUMSAL ÇATIŞMALARIN ARTMASI, İÇ SAVAŞ ÇIKMASINDAN ENDİŞE EDİYOR

“Ülkemizin geleceği ile ilgili en büyük endişeniz aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 62.7’si toplumsal çatışmaların artması, iç savaş çıkması, yüzde 18.2’si terör olayları, yüzde 10.7’si ekonomik sorunlar, işsizlik, yüzde 5.5’i Suriye ve Irak’taki gelişmeler, yüzde 2.9’u da diğer cevabı vermiştir.

“Kamu çalışanlarının geleceği ile ilgili en büyük endişeniz nedir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 45.2’si memurların elinden iş güvencesinin alınması, yüzde 28.5’i adam kayırma, kadrolaşma,  yüzde 19’u OHAL ile başlayan kamudaki güvensizlik ortamı, yüzde 4.2’si sürgün, baskı ve dayatmalar, yüzde 3.1’i de diğer cevabını vermiştir.

Anket sonuçları ile ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şunları söyledi: “Öğretmenlerimiz gerek ekonomik gerek mesleki sorunları nedeniyle 24 Kasım’ı buruk kutlamaktadır. Ay sonunu zor getiren, cebindeki son kurşun bile hesabını yapan, borç içinde yaşayan, emekli olmayı bile geliri azalacağı için düşünmeyen öğretmenlerimiz, bu mesleğin toplumda saygın bir konumda olduğuna da inanmamaktadır; iş güvencelerinin tehdit altında olduğunu düşünmektedir.

Mesleki sorunlarının psikolojilerini olumsuz yönde etkilediği öğretmenlerimiz, performans sistemi ve rotasyon uygulamasına da tepkilidir.

Bu anket çalışması Türkiye’de öğretmenlerin durumuna projeksiyon tutmaktadır. Anketin sonuçları iyi irdelenmeli, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin endişelerini dikkate almalıdır. Aksi taktirde stresli, yaptığı işle mutlu olamayan, huzursuz öğretmenlerle milli eğitimi daha ileriye taşımamız mümkün olmaz.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ali 2 yıl önce

yazık gariban öğretmenlere hepsi tutturmuş ev sahibi olacam diye girmiş kredi borcuna. sonra maaş yetmiyo. yazık ama yaaa. öğretmenim vermiş 80 bin lira araba almış. vayyy hocam . cevap 3 yıldır para biriktiriyom diyo. Yahu Allah aşkına biz eskiden 3 yıl para biriktirsek motorsiklet zor alıyorduk.